Bučková, Jela
1967 – Sedm havranů (H - Zuzka, dcera hajného)
1965 – Úplně vyřízený chlap (H - Jarča)