Novotná, Olga
1965 – Sběrné surovosti (H - Hedvika)