Gübel Ivo [dab]
1965 – Sběrné surovosti (H - hlas šéfa sběrny)