Fabich, J.
1970 – "Pane, vy jste vdova!" (H - kulturista)