Procházková Stanislava /lout.č./
1970 – Pan Tau a Claudie (Výtv)
1969 – Pan Tau a samá voda (Výtv)
1969 – Pan Tau jde do školy (Výtv)