Malík Vladimír /loutková část/
1970 – Pan Tau a Claudie (K)
1970 – Pan Tau a neděle (K)
1970 – Pan Tau na horách (K)
1970 – Pan Tau naděluje (K)
1970 – Pan Tau přichází (K)
1969 – Pan Tau a samá voda (K)
1969 – Pan Tau jde do školy (K)