zaměstnanci Čs.aerolinií
1961 – Okamžik,spojím! (H)