Baláž, Anton
1965 – Obchod na korze (H - myslivec)