Willigová, Lubomíra
1967 – Noc nevěsty (H - Skovajsova žena)