Těšitel, Jaroslav
1964 – Neobyčejná třída (H - student III.a)