Písaříková, Anna
1968 – Nejkrásnější věk (H - Kulhánková, Hanzlíkova známá)