Britting, Martin Günther
1968 – Nebeští jezdci (Spol)