Doktor, Jaroslav
1968 – Nebeští jezdci (H - pilot při pohřbu, Op)