Beránková, Jana
1963 – Naděje (Spol)
1962 – Závrať (Spol)