Bittlová, Zdena
1963 – Mykoin PH 510 (H - laborantka Alena Hofmanová)