Ahmed, Ali
1961 – Muž z prvního století (H - africký účastník konference)