Elgart, Allan
1967 – Změny a proměny (R, S)
1966 – Můj čas je tvůj čas je náš čas není čas (PuN, R, S)