Dostálová, Daniela
1964 – Lov na mamuta (H - informátorka)