Bakeš, Milan
1970 – Lišáci - Myšáci a Šibeničák (H - Tonda zvaný Dýmák)