Fingerlandová, Helena
1963 – Křik (H - mondénní žena)