Grúberová, Zdena
1961 – Kotrmelec (H - Helenka Vlčková, Kohutova švagrová)