Zápotocký, J.
1966 – Konec srpna v hotelu Ozon (Spol)