Hořejší, Jitka
1966 – Konec srpna v hotelu Ozon (H - Marta)