Čutková, Alena
1967 – Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky (Ma)
1967 – Údolí včel (Ma)
1966 – Poklad byzantského kupce (Ma)
1966 – Poslední růže od Casanovy (Ma)
1965 – 5 milionů svědků (Ma)