Svoboda, M.
1970 – Nevěsta (H - vědec)
1969 – Kladivo na čarodějnice (H - starý dozorce)
1961 – Tažní ptáci (H - Viglaský)