Řeháková, L.
1967 – Když má svátek Dominika (H - Jitka)