Fürst, Vladimír
1966 – Kdo chce zabít Jessii? (H - delegát)