Bürger Antonín RNDr.
1966 – Kdo chce zabít Jessii? (Op)