Hypiusová, Jaroslava
1961 – Kde alibi nestačí (Spol)
1961 – Králíci ve vysoké trávě (Spol)