Vavřínek, Rudolf
1970 – Kapitán Korda (H - náčelník Hašťaláků zvaný Zoban)
1969 – Mlčení mužů (H - Lojza)