Haderková, Jaroslava
1970 – Jsem nebe (Kost)
1970 – "Pane, vy jste vdova!" (Kost)