Zahradníková, Marie
1970 – Lišáci - Myšáci a Šibeničák (AR)
1969 – Přehlídce velím já! (AR)
1969 – Skřivánci na niti (AR)
1968 – Jarní vody (Spol)
1967 – Přísně tajné premiéry (Spol)