Brezina, Pavel
1963 – Letos v září (AR)
1961 – Jarní povětří (H - student)
1961 – Tereza (AR)