Neoveský, Miroslav
1967 – Jak se krade milión (H - televizní hlasatel)