posluchači FAMU
1964 – Jak se kalí ocel /Místo v houfu/ (H - studenti)