Kos, Milan
1964 – Jak se kalí ocel /Místo v houfu/ (H - Milan Petráň)
1963 – Náboj (H - vojín Petr Kobera)