Libíček Jan [dab]
1968 – Maratón (H - hlas majora)
1966 – Jak Sammy o kalhoty přišel (H - hlas hostitele)
1966 – Slavný chirurg Dr.Sammy (H - hlas asistenta)