Srbová, Jiřina
1969 – Svatej z Krejcárku (AR)
1967 – Já,spravedlnost (Spol)