Foltýn, Ivan
1968 – Nebeští jezdci (H - letec)
1967 – Já,spravedlnost (H - muž č.24)