Dindělová, Edita
1969 – Já truchlivý Bůh (H - dívka)