Borovičková, Zdenka
1963 – Ikarie XB 1 (H - koordinátorka)