Šťastný, František
1967 – Hra bez pravidel (H - on sám, motocyklový závodník F.Šťa)