členové Českého myslivec.svazu
1970 – Hogo fogo Homolka (Spol)