Brejchová Hana [dab]
1970 – Hogo fogo Homolka (H - hlas dívky v plavkách)