Mařík, Antonín
1970 – Hogo fogo Homolka (AK)
1970 – Radúz a Mahulena (AK)