Chrastinová, Zorka
1970 – Pan Tau a Claudie (Spol)
1970 – Pan Tau a neděle (Spol)
1970 – Pan Tau na horách (Spol)
1970 – Pan Tau naděluje (Spol)
1970 – Pan Tau přichází (Spol)
1969 – Ezop (Spol)
1969 – Pan Tau a samá voda (Spol)
1969 – Pan Tau jde do školy (Spol)
1968 – Maratón (Spol)
1967 – Když má svátek Dominika (Spol)