Dimitrov, Venec
1969 – Ezop (DK)
1966 – Můj čas je tvůj čas je náš čas není čas (K)