Brodský Vlastimil [dab]
1963 – Einstein kontra Babinský (H - hlas Dárečka)
1961 – Strop (H - hlas Hajaji v rozhlasu)