Menoušek Josef pplk.
1967 – Dům ztracených duší (Op)
1967 – Hra bez pravidel (Op)
1966 – Kdo chce zabít Jessii? (Op)