Adamcová, B.
1969 – Dospěláci můžou všechno (Spol)